سرود ای ایران
 

همبستگی ملی

تنها راز

پیروزیست

آرمان ما برای همگرایی و همبستگی ملی:

1. باوربه براندازی رژيم اسلامی، جدائی دين ازدولت وحکومت، واستقرار دموکراسی پارلمانی با نگرش به بيانيه جهانی حقوق بشر

2. يکپارچگی سرزمينی ايران ويکپارچگی ملی

3. گزينش ساختار نظام براساس رای مستقيم مردم پس ازبراندازی رژيم اسلامی

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آزاد

همبستگی برای

براندازی

و

آزادی

تا پیروزی بر اهریمن گامی بیش  نمانده ...

 

پیوند با ما ...

هم میهنان گرامی میتوانند پرسشها و پیشنهادهای خود را با ایمیل برایمان ارسال دارند.
در نخستین زمان به پیامهای شما پاسخ داده خواهد شد.

316 N EL Camino real

94401 San Mateo

​​

Tél : +1 650 342 9220

Fax : +1 650 342 9220

COHAMEIR@GMAIL.COM

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

© copyright 2023