بنام خداوند جان و خرد

کز این برتر اندیشه برنگذرد

پاسخگوی نوشته‌ها، خود نویسندگان هستند و

می‌‌تواند دیدگاه کنگره همبستگی ملی ایرانیان نباشد.

پیوند با ما ...

هم میهنان گرامی میتوانند پرسشها و پیشنهادهای خود را با ایمیل برایمان ارسال دارند.
در نخستین زمان به پیامهای شما پاسخ داده خواهد شد.

316 N EL Camino real

94401 San Mateo

​​

Tél : +1 650 342 9220

Fax : +1 650 342 9220

COHAMEIR@GMAIL.COM

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

© copyright 2023