پشتیبانی مردمی

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

کنش‌های یک سازمان سیاسی بدون پشتیبانی هواداران‌اش ره به جایی‌ نمی برد
:با پشتیبانی‌های گونه گون خود ما را یاری کنید

مالی‌

آگاهی‌ رسانی (تبلیغاتی)

پخش سخن و کنش‌های ما


خواست و برنامه  ما : مبارزه برای براندازی از (راه) همبستگی ملی,

پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی ست.
پشتیبان ما باشید، آنچنانکه ما پشتیبان و همراه ملت بزرگ ایران هستیم.

پیوند با ما ...

هم میهنان گرامی میتوانند پرسشها و پیشنهادهای خود را با ایمیل برایمان ارسال دارند.
در نخستین زمان به پیامهای شما پاسخ داده خواهد شد.

316 N EL Camino real

94401 San Mateo

​​

Tél : +1 650 342 9220

Fax : +1 650 342 9220

COHAMEIR@GMAIL.COM

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Google+ Icon

© copyright 2023